• Minel Trafo d.o.o. Mladenovac
  • Minel Trafo d.o.o. Mladenovac

58 godina Minela

Na dan osnivanja preduzeća Minel Trafo Mladenovac uspešno je izvršen prijem transformatora i započela isporuka distributivnih uljnih transformatora - Javne nabavke za ODS EPS Distribucija d.o.o. Beograd.
Osnivanje preduzeća - 17. maj 1958. godine.
Mašinsko mehaničarska radionica - Preduzeće za proizvodnju transformatora, remont poljoprivrednih mašina i opravke transformatora
6. avgust 1958. godine izrađena su PRVA DVA transformatora snage T-250 kVA za Jugoslovensko rečno brodarstvo u Beogradu
Prva godina rada proizvedeno je: 267 transformatora ukupne snage 30MVA i ukupne težine 177t
... od 1. jula 1959. godine Preduzeće se isključivo bavi proizvodnjom transformatora
       Minel Trafo d.o.o. Mladenovac
Pročitajte više »

VIZIJA – MISIJA – POLITIKA

Minel Trafo d.o.o. iz Mladenovca, kompanija osnovana davne 1958. godine,  je kompanija koja je spadala u vodeće evropske proizvođače transformatora.  Zahvaljujući iskusnom, stručnom i kompetentnom kadru, želimo da naša kompanija povrati staru slavu i postane jedan od evropskih lidera u proizvodnji transformatora.
U tom smisluposebnu pažnju posvećujemo:
  - zadovoljenju zahteva, potreba i očekivanja kupaca;
  - brizi o zaštiti životne sredine;
  - bezbednosti i zdravlju zaposlenih i drugih lica.
MISIJA – Zašto postojimo?
Minel Trafo d.o.o. Mladenovac, kao kompanija postoji da bi, s jedne strane svojim kupcima obezbedila visoko kvalitetne, bezbedne tranformatore sa visokim stepenom iskorišćenja i minimalnon bukom u radu dajući time svojevrstan doprinos zaštiti životne sredine i očuvanju energije, a sa druge strane obezbeđujući potrošačima sigurnu distribuciju i stabilne performanse energije, vodeći pritom računa o bezbednosti i pouzdanosti proizvoda.

POLITIKA
Integrisanog sistema menadžmenta MINEL TRAFO d.o.o.
Politika IMS Minel Trafo d.o.o. zasniva se na sledećim načelima:

§            Kvalitet naših proizoda i procesa je prepoznatljiv i neprekidno ćemo ga unapređivati;
§            Povećavaćemo zadovoljstvo korisnika naših proizvoda ispunjavanjem njihovih zahteva;
§            Koristićemo sirovine, energiju i prirodne resurse na racionalan način;
§            Upravljaćemo procesima, materijalima i osobljem tako da preventivno delujemo i minimiziramo zagađivanje životne sredine, oboljenja i povrede na radu;
§            Stvaraćemo dodatne vrednosti vlasnicima i akcionarima;
§            Društveno odgovorno ćemo poslovati i povećavati zadovoljstvo zaposlenih i celokupne društvene zajednice;
§            Uspostavljaćemo dobru komunikaciju u cilju prenošenja vrednosti, znanja, informacija i unapređivati svest zaposlenih o potrebi upravljanja kvalitetom, zaštitom životne sredine i bezbednošću i zdravljem na radu;
§            Biraćemo pouzdane isporučioce i graditi partnerske odnose sa njima, kako bi se osigurao kontinuitet i kvalitet rada;
§            U realizaciji naših aktivnosti ćemo sprovoditi zakone i propise i aktivno sarađivati  sa lokalnim vlastima i udruženjima;
§            Stalno ćemo poboljšavati naše procese, smanjivati potrošnju energije i sprečavati zagađivanje životne sredine uključujući i obavezu pridržavanja relevantnih zakona i propisa o zaštiti životne sredine;
§            Obezbeđivaćemo zdravo i bezbedno radno okruženje za naše zaposlene i sve zainteresovane strane;

§            Obaveštavaćemo javnost o uticajima na životnu sredinu koji proizilaze iz delovanja MINEL TRAFO d.o.o.

  Generalni direktor:   Aleksandar Bogavac
Pročitajte više »

Aleksandar Bogavac - Ideali koji traju

Zavidni rezultati i zadobijeno veliko poverenje za kratko vreme...
Direktor Minel Trafo-a Aleksandar Bogavac je istakao da iako je
Aleksandar Bogavac
kompanija počela sa radom u martu 2015. godine, nakon dve i po godine stečaja, novom privatizacijom, do sada su već napravljeni zavidni rezultati. I to uprkos teškoćama koje su pratile novi početak Minel Trafo-a ...
Trebalo je dosta truda i rada da Minel Trafo ponovo zauzme mesto koje mu pripada. Minel Trafo je nekada bio poznat i prepoznat kao gigant u energetici, proizvođač kvalitetnih transformatora, lider koji je vukao srpsku energetiku i nadamo se da je već na dobrom putu ka povratku na stare pozicije.
Danas se Minel Trafo ističe svojim kvalitetom koji je prepoznat i na prošlogodišnjem Sajmu energetike.
- U EU je doneta direktiva o novom dizajnu transformatora - ECO DESIGN. Mi smo taj koncept usvojili kako bismo sa našim proizvodima bili konkurentni u zemljama EU. Bili smo i na Sajmu tehnike i dobili nagradu upravo za ECO DESIGN transformatora sa sniženim nivoom gubitaka i buke. Želja svih nas zaposlenih je da se ime i brend Minel Trafo - a na Evropskom i svetskom tržištu ponovo pojavi kao kvalitetan proizvođač transformatora i da ostane tu.
I sada, sa sadašnjim kvalitetetom i cenom transformatora mnoge kompanije pominju Minel Trafo d.o.o. kao isporučioca transformatora  - Kvalitet i cena su ono što može da nas preporuči potencijalnim kupcima.
Upravo kvalitet i cena isporučenih transformatora i profesionalnost doveli do značajnog povećanja obima posla u ovoj godini. Možemo da se pohvalimo da smo u ovom kratkom roku, za koliko je pokrenut Minel Trafo iz stečaja novom privatizacijom, a to je samo godinu dana uspešnog rada, uspeli da steknemo veliko poverenje svih dosadašnjih klijenata i da brend Minel Trafo-a vratimo starim stazama.
Kao podsetnik Minel Trafo je 1980. godine proizveo oko 6.000 transformatora. To je put ka kojem težimo
i u 2016. i narednim godinama...
58 godina postojanja - IDEALI KOJI TRAJU

 Minel Trafo d.o.o.
-  Projektovanje i proizvodnja transformatora napona do 36 kV i nazivne snage do 4000 kVA, transformatore eko dizajna sa sniženim nivoom gubitaka i buke prema uredbi komisije EU, remont transformatora ...
Direktor Minel Trafo-a: Aleksandar Bogavac, dipl.el.ing.
Email: info@minel-trafo.com
Pročitajte više »

Fotografije - Video klip


Pogledate kratki video klip o našoj firmi na YouTube kanalu Minel Trafo.
Klip je sastavljen od fotografija - fotoaparatom kroz fabriku.
Minel Trafo ENERGETSKI - DISTRIBUTIVNI Transformatori serije DkEo i BkCo


Minel Trafo
Minel Trafo

Delatnosti Minel Trado d.o.o. su:

- Projektovanje, proizvodnja i prodaja distributivnih transformatora, prigušnica, transformatora za uzemljenje, industrijskih transformatora, transformatora za elektrolučne peći i drugih vrsta transformatora prema zahtevu kupca
- Proizvodnja komponenti za elektrostatičke pretvarače koji se koriste u vagonskoj industriji.
- Održavanje i remont sopstvenih proizvoda i transformatora drugih proizvođača.
Pročitajte više »

Transformatori proizvodnja i prodaja

Energetski distributivni uljni transformatori proizvodnja i prodaja - Distributivni transformatori napona do 36 kV i snage do 2500 kVA.
Kvalitet i cena su ono što može da nas preporuči potencijalnim kupcima.
Jednostavno popunjavanjem KONTAKT FORME, možete kupiti tj. naručiti željeni transformator, iz službe prodaje će Vas kontaktirati o pojedinostima i ponudi.
Sva polja označena zvezdicom obavezno popunite.
Powered by 123ContactForm | Report abuse

Minel Trafo d.o.o. Mladenovac - Više od pola veka tradicije i kvaliteta.
Projektovanje, proizvodnja i remont distributivnih uljnih transformatora.
Minel Trafo d.o.o.
 Kralja Petra I  332, Mladenovac 
Pročitajte više »

Distributivni transformatori za tržište Srbije

Minel Trafo d.o.o. Mladenovac je počeo sa isporukom distributivnih uljnih transformatora - Javne nabavke za ODS EPS Distribucija d.o.o. Beograd:
- Za područje Vojvodine 91 transformator
- Za područje Beograd 19 transformatora

Minel Trafo d.o.o. Mladenovac 
Proizvodnja distributivnih uljnih transformatora napona do 36 kV i nazivne snage do 4000 kVA.
Više od pola veka tradicije i kvaliteta
Pročitajte više »