• Minel Trafo d.o.o. Mladenovac
  • Minel Trafo d.o.o. Mladenovac

Minel - Video


Osnovna delatnost fabrike je projektovanje i proizvodnja distributivnih uljnih transformatora napona do 36 kV i nazivne snage do 4000 kVA. Održavanje i remont sopstvenih proizvoda i transformatora drugih proizvođača.


Glavne odlike naših transformatora: Znatno sniženi gubici i nivo buke; Otpornost na kratak spoj i preopterećenja; Smanjeni gabariti - Izrada distributivnih transformatora u skladu sa preporukama evropske unije-Eko Dizajna.
Upotrebom visoko kvalitetnih materijala Minel Trafo Mladenovac je osvojio proizvodnju distributivnih transformatora visokih perfomansi . Proizvodnja svih elektro sklopova transformatora obavlja se u samom preduzeću.
Preduzeće je osnovano 17. maja 1958. god. Izrada magnetnog kola obavlja se na mašini marke GEORG. Izrada namotaja visokog i niskog napona izvodi se na mašinama STOLLBERG.
Sušenje i vakuumiranje transformatora vrši se u 3 sušare ukupne zapremine 140 m3.
Pored razrađenih procedura međufazne kontrole, preduzeće poseduje i labaratoriju u kojoj se obavljaju završna ispitivanja transformatora.
Minel Trafo Mladenovac već dvadeset godina posluje u sistemu kvaliteta po zahtevima standarda ISO 9001. Takođe, fabrika poseduje i sertifikat sistema zaštite životne sredine ISO 14001 i sertifikat sistema menadžmenta zaštite zdravlja i bezbednosti na radu OHSAS 18001.
Minel Trafo

Pročitajte više »

CIRED Srbija 2016

Vrnjačka Banja, 26 -30. septembar 2016. - Nacionalni komitet CIRED Srbije (CIRED Srbija) u saradnji sa nacionalnim komitetima CIRED Crne Gore, Rumunije, i drugim komitetima, kompanijama i stručnjacima iz ostalih zemalja regiona organizovao je 10. jubilarno savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije, sa regionalnim učešćem.
U sredu, 28.09.2016. Minel Trafo d.o.o. Mladenovac je predstavio svoju poslovnu prezentaciju.
Direktor Minel Trafo d.o.o. Aleksandar Bogavac sa saradnicima
Pored poslovne prezentacije Minel Trafo je bio izlagač (svoj štand) za 10. jubilarno Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije CIRED 2016. – Veliki Sponzor 
Broj komercijalnih učesnika ove godine dostigao je rekordni broj od čak 59 firmi. Takođe, sa 114 učesnika iz inostranstva.
Pokrovitelj: CIRED - Međunarodna konferencija za elektrodistribuciju (Congrès International des Réseaux Electriques de Distribution, franc.) je vodeći forum za susrete međunarodne elektrodistributivne zajednice. Svrha CIRED-a je da radi na povećanju poslovnih sposobnosti, veština i znanja onih koji učestvuju u aktivnostima CIRED-a.
Minel Trafo d.o.o. Mladenovac  je dao svoj doprinos konferenciji i izložbi gde su predstavljena najnovija dostignuća i najbolje prakse u tehnologiji i upravljanju tehničkom stranom elektrodistibucije

Pročitajte više »

58 godina Minela

Na dan osnivanja preduzeća Minel Trafo Mladenovac uspešno je izvršen prijem transformatora i započela isporuka distributivnih uljnih transformatora - Javne nabavke za ODS EPS Distribucija d.o.o. Beograd.
Osnivanje preduzeća - 17. maj 1958. godine.
Mašinsko mehaničarska radionica - Preduzeće za proizvodnju transformatora, remont poljoprivrednih mašina i opravke transformatora
6. avgust 1958. godine izrađena su PRVA DVA transformatora snage T-250 kVA za Jugoslovensko rečno brodarstvo u Beogradu
Prva godina rada proizvedeno je: 267 transformatora ukupne snage 30MVA i ukupne težine 177t
... od 1. jula 1959. godine Preduzeće se isključivo bavi proizvodnjom transformatora
       Minel Trafo d.o.o. Mladenovac
Pročitajte više »

VIZIJA – MISIJA – POLITIKA

Minel Trafo d.o.o. iz Mladenovca, kompanija osnovana davne 1958. godine,  je kompanija koja je spadala u vodeće evropske proizvođače transformatora.  Zahvaljujući iskusnom, stručnom i kompetentnom kadru, želimo da naša kompanija povrati staru slavu i postane jedan od evropskih lidera u proizvodnji transformatora.
U tom smisluposebnu pažnju posvećujemo:
  - zadovoljenju zahteva, potreba i očekivanja kupaca;
  - brizi o zaštiti životne sredine;
  - bezbednosti i zdravlju zaposlenih i drugih lica.
MISIJA – Zašto postojimo?
Minel Trafo d.o.o. Mladenovac, kao kompanija postoji da bi, s jedne strane svojim kupcima obezbedila visoko kvalitetne, bezbedne tranformatore sa visokim stepenom iskorišćenja i minimalnon bukom u radu dajući time svojevrstan doprinos zaštiti životne sredine i očuvanju energije, a sa druge strane obezbeđujući potrošačima sigurnu distribuciju i stabilne performanse energije, vodeći pritom računa o bezbednosti i pouzdanosti proizvoda.

POLITIKA
Integrisanog sistema menadžmenta MINEL TRAFO d.o.o.
Politika IMS Minel Trafo d.o.o. zasniva se na sledećim načelima:

§            Kvalitet naših proizoda i procesa je prepoznatljiv i neprekidno ćemo ga unapređivati;
§            Povećavaćemo zadovoljstvo korisnika naših proizvoda ispunjavanjem njihovih zahteva;
§            Koristićemo sirovine, energiju i prirodne resurse na racionalan način;
§            Upravljaćemo procesima, materijalima i osobljem tako da preventivno delujemo i minimiziramo zagađivanje životne sredine, oboljenja i povrede na radu;
§            Stvaraćemo dodatne vrednosti vlasnicima i akcionarima;
§            Društveno odgovorno ćemo poslovati i povećavati zadovoljstvo zaposlenih i celokupne društvene zajednice;
§            Uspostavljaćemo dobru komunikaciju u cilju prenošenja vrednosti, znanja, informacija i unapređivati svest zaposlenih o potrebi upravljanja kvalitetom, zaštitom životne sredine i bezbednošću i zdravljem na radu;
§            Biraćemo pouzdane isporučioce i graditi partnerske odnose sa njima, kako bi se osigurao kontinuitet i kvalitet rada;
§            U realizaciji naših aktivnosti ćemo sprovoditi zakone i propise i aktivno sarađivati  sa lokalnim vlastima i udruženjima;
§            Stalno ćemo poboljšavati naše procese, smanjivati potrošnju energije i sprečavati zagađivanje životne sredine uključujući i obavezu pridržavanja relevantnih zakona i propisa o zaštiti životne sredine;
§            Obezbeđivaćemo zdravo i bezbedno radno okruženje za naše zaposlene i sve zainteresovane strane;

§            Obaveštavaćemo javnost o uticajima na životnu sredinu koji proizilaze iz delovanja MINEL TRAFO d.o.o.

  Generalni direktor:   Aleksandar Bogavac
Pročitajte više »

Aleksandar Bogavac - Ideali koji traju

Zavidni rezultati i zadobijeno veliko poverenje za kratko vreme...
Direktor Minel Trafo-a Aleksandar Bogavac je istakao da iako je
Aleksandar Bogavac
kompanija počela sa radom u martu 2015. godine, nakon dve i po godine stečaja, novom privatizacijom, do sada su već napravljeni zavidni rezultati. I to uprkos teškoćama koje su pratile novi početak Minel Trafo-a ...
Trebalo je dosta truda i rada da Minel Trafo ponovo zauzme mesto koje mu pripada. Minel Trafo je nekada bio poznat i prepoznat kao gigant u energetici, proizvođač kvalitetnih transformatora, lider koji je vukao srpsku energetiku i nadamo se da je već na dobrom putu ka povratku na stare pozicije.
Danas se Minel Trafo ističe svojim kvalitetom koji je prepoznat i na prošlogodišnjem Sajmu energetike.
- U EU je doneta direktiva o novom dizajnu transformatora - ECO DESIGN. Mi smo taj koncept usvojili kako bismo sa našim proizvodima bili konkurentni u zemljama EU. Bili smo i na Sajmu tehnike i dobili nagradu upravo za ECO DESIGN transformatora sa sniženim nivoom gubitaka i buke. Želja svih nas zaposlenih je da se ime i brend Minel Trafo - a na Evropskom i svetskom tržištu ponovo pojavi kao kvalitetan proizvođač transformatora i da ostane tu.
I sada, sa sadašnjim kvalitetetom i cenom transformatora mnoge kompanije pominju Minel Trafo d.o.o. kao isporučioca transformatora  - Kvalitet i cena su ono što može da nas preporuči potencijalnim kupcima.
Upravo kvalitet i cena isporučenih transformatora i profesionalnost doveli do značajnog povećanja obima posla u ovoj godini. Možemo da se pohvalimo da smo u ovom kratkom roku, za koliko je pokrenut Minel Trafo iz stečaja novom privatizacijom, a to je samo godinu dana uspešnog rada, uspeli da steknemo veliko poverenje svih dosadašnjih klijenata i da brend Minel Trafo-a vratimo starim stazama.
Kao podsetnik Minel Trafo je 1980. godine proizveo oko 6.000 transformatora. To je put ka kojem težimo
i u 2016. i narednim godinama...
58 godina postojanja - IDEALI KOJI TRAJU

 Minel Trafo d.o.o.
-  Projektovanje i proizvodnja transformatora napona do 36 kV i nazivne snage do 4000 kVA, transformatore eko dizajna sa sniženim nivoom gubitaka i buke prema uredbi komisije EU, remont transformatora ...
Direktor Minel Trafo-a: Aleksandar Bogavac, dipl.el.ing.
Email: info@minel-trafo.com
Pročitajte više »

Fotografije - Video klip


Pogledate kratki video klip o našoj firmi na YouTube kanalu Minel Trafo.
Klip je sastavljen od fotografija - fotoaparatom kroz fabriku.
Minel Trafo ENERGETSKI - DISTRIBUTIVNI Transformatori serije DkEo i BkCo


Minel Trafo
Minel Trafo

Delatnosti Minel Trado d.o.o. su:

- Projektovanje, proizvodnja i prodaja distributivnih transformatora, prigušnica, transformatora za uzemljenje, industrijskih transformatora, transformatora za elektrolučne peći i drugih vrsta transformatora prema zahtevu kupca
- Proizvodnja komponenti za elektrostatičke pretvarače koji se koriste u vagonskoj industriji.
- Održavanje i remont sopstvenih proizvoda i transformatora drugih proizvođača.
Pročitajte više »