Hermetički zatvoreni transformatori

Hermetički zatvoreni transformatori
 - Kod hermetički zatvorenih transformatora zaptivenost trafo suda obezbeđuje da ulje ne može doći u kontakt sa atmosferom.
Transformatori se nalivaju uljem na temperaturi ambijenta od oko 20°C. Nakon zaptivanja trafo suda, pritisak u njemu jednak je normalnom atmosferskom pritisku.
U toku normalnog pogona, dolazi do promena opterećenja transformatora, koje su praćene promenama temperature i zapremine ulja, što dovodi do varijacija pritiska u trafo sudu.
Prema načinu na koji se ove promene zapremine i pritiska u sudu amortizuju, ovi transformatori projektovani su u dve varijante:
1 – Hermetički zatvoreni kompletno napunjeni transformatorskim uljem
U ovoj varijanti trafo sud je izrađen od elastičnih valovitih stranica koje amortizuju promene zapremine ulja u njemu. Maksimalni nadpritisak u sudu je 30kPa.
2 - Hermetički zatvoreni sa vazdušnim jastukom
Kod ove vrste hermetički zatvorenih transformatora, trafo sud je krute konstrukcije, a promene pritiska u sudu amortizuje vazdušni jastuk ispod ploče transformatorskog suda.
Maksimalni nadpritisak u sudu je 50kPa.
Kod ove vrste transformatora vrlo je važno da se očuva njegova potpuna zaptivenost. Oni su standardno opremljeni pokazivačem nivoa ulja. U slučaju da nivo ulja padne ispod oznake minimuma na pokazivaču, transformator treba isključiti iz pogona, utvrditi i otkloniti uzroke gubitka ulja, doliti ulje do potrebnog nivoa i tek onda ponovo uključiti transformator u pogon.
Minel Trafo d.o.o. Mladenovac za zaptivanje koristi uvezenu gumiranu plutu iz Portugalije koja sadrzi najveći procenat kaučuka otpornog na ulje i starenje, koja omogućava duži vek zaptivanja transformatora.
Minel Trafo d.o.o. Mladenovac
Proizvodnja distributivnih transformatora