Minel Trafo - Tradicija i kvalitet ..

Fabrika Minel Trafo d.o.o.
... Više od pola veka tradicije i kvaliteta ...
Osnivanje 17. 5. 1958. god - Mašinsko mehaničarska radionica - Preduzeće za proizvodnju transformatora, remont poljoprivrednih mašina i transformatora.
6. avgust 1958. godine - Izrađena su prva DVA transformatora snage T-250 kVA za Jugoslovensko rečno brodarstvo u Beogradu.
Prve godine rada proizvedeno je: 267 transformatora, ukupne snage 30MVA.
Od 1. 7. 1959. god - Preduzeće se isključivo bavi proizvodnjom transformatora
 Vrh svoje proizvodnje fabrika doživljava 1980. godine kada proizvodi oko 6000 transformatora.
Prolazeći kroz sve faze životnog ciklusa razvoja i raznih oblika privatizacije, sa preko 159.000 proizvedenih transformatora, fabrika i danas opstaje u tržišnoj utakmici sa svim evropskim proizvođačima distributivnih uljnih transformatora, sa tradicijom izvoza u preko 57 zemalja sveta.
 Minel Trafo već dvadeset godina posluje u sistemu kvaliteta po zahtevima standarda ISO 9001.
Takođe, fabrika poseduje i sertifikat sistema zaštite životne sredine ISO 14001 i sertifikat sistema menadžmenta zaštite

Minel Trafo d.o.o. određuju:
     1. tržišno ime,
     2. proizvođačka marka,
     3. proizvodi i usluge
                               ...sa jakim identitetom

Stalnim praćenjem tehničkih dostignuća
Stalni rast proizvodnje
Stalno prisutvo na svetskom tržištu
Stalno poboljšanje kvaliteta
                         Minel Trafo d.o.o. Mladenovac