2016 - Preko 1000 transformatora

Minel Trafo - 2016. proizveo preko 1.000 transformatora
Prolazeći kroz sve faze životnog ciklusa od osnivanja 1958.god, kompanija Minel Trafo novom privatizacijom i pokretanjem proizvodnje marta 2015.god pronalazi svoje mesto na tržištu i danas, pre svega zahvaljujući konstantnom razvoju, praćenju promena, ulaganja u inovacije i izlasku na globalno tržište.
Kompanija Minel Trafo je u 2016. godini proizvela preko 1.000 transformatora.
Sa novim početkom, vođena načelima održivog razvoja, veliku pažnju je posvetila kvalitetu proizvoda (serija DkEo i BkCo), i ulaganju u nove tipove transformatora. Kako je u EU doneta direktiva o novom dizajnu transformatora - ECO DESIGN, u cilju konkurentnosti na Evropskom tržištu kompanija Minel Trafo kroz razvoj i ulaganja u inovacije usvaja pomenuti koncept i na Sajmu tehnike u Beogradu dobija nagradu za ECO DESIGN transformatora sa sniženim nivoom gubitaka i buke.
Upravljanjem u skladu sa standardima za koje je kompanija sertifikovana (ISO 14001; OHSAS 18001; ISO 9001), Minel Trafo stiče konkurentnu prednost kroz kvalitet i cenu proizvoda na globalnom nivou.
Poslujući od 1958. god, kompanija Minel Trafo je ubrajala u vodeće evropske proizvođače transformatora. Kroz viziju poslovanja i upravljanje, kompanija teži održavanju stečene pozicije lidera u energetici i proizvođača kvalitetnog proizvoda.
Kao podsetnik Minel Trafo je 1980. godine proizveo oko 6.000 transformatora. To je put ka kojem težimo u 2017. i narednim godinama...