Transformatori sa konzervatorom

Distributivni transformator sa konzervatorom
Ovi distributivni uljni transformatori imaju konzervator, smešten na ploči iznad trafo suda. On je povezan sa trafo sudom i prihvata sve promene zapremine trafo ulja u njemu.
Trafo ulje nije u direktnom dodiru sa atmosferom. Kontakt se ostvaruje preko silikagela u dehidratoru (smeštenom na konzeratoru), koji apsorbuje vlagu iz vazduha i sprečava njeno prodiranje u trafo sud.
Pokazivač nivoa ulja je postavljen na konzervatoru i standardna je oprema ovih transformatora.
U slučaju da nivo ulja padne ispod oznake minimuma na pokazivaču, transformator treba isključiti iz pogona, utvrditi i otkloniti uzroke gubitka ulja, doliti ulje do potrebnog nivoa i tek onda ponovo uključiti transformator u pogon.
Za normalan i bezbedan pogon transformatora, nivo ulja u njemu ne sme biti ispod minimalnog.
Minel Trafo d.o.o. Mladenovac za zaptivanje koristi uvezenu gumiranu plutu iz Portugalije koja sadrzi najveći procenat kaučuka otpornog na ulje i starenje, koja omogućava duži vek zaptivanja transformatora.
Minel Trafo d.o.o. Mladenovac
Proizvodnja distributivnih transformatora