Remont transformatora

Minel Trafo d.o.o. Mladenovac - održavanje i remont sopstvenih proizvoda i transformatora drugih proizvođača.
Remont distributivnih  transformatora napona do 36 kV i nazivne snage do 4000 kVA  obuhvata obaveznu defektažu i sve potrebne radove: izradu novih namotaja (po potrebi), sušenje aktivnog dela, filtriranje  ili zamena trafo ulja,  bravarske i zavarivačke radove na eventualnim oštećenjima trafo suda, konzervatora ili ploče transformatora, farbanje sa eventualnom zamenom izolatora, buholca i drugo u zavisnosti od potrebe i stanja remontovanog transformatora.
 Kompletno dihtovanje i ispitivanje transformatora uz izdavanje ispitnog lista.
Na remontovanane distributivne transformatore Minel Trafo d.o.o. obezbeđuje garanciju .

Minel Trafo d.o.o. Mladenovac
Projektovanje, proizvodnja i remont distributivnih transformatora