Distributivni transformatori za tržište Srbije

Minel Trafo d.o.o. Mladenovac je počeo sa isporukom distributivnih uljnih transformatora - Javne nabavke za ODS EPS Distribucija d.o.o. Beograd:
- Za područje Vojvodine 91 transformator
- Za područje Beograd 19 transformatora

Minel Trafo d.o.o. Mladenovac 
Proizvodnja distributivnih uljnih transformatora napona do 36 kV i nazivne snage do 4000 kVA.
Više od pola veka tradicije i kvaliteta