CIRED Srbija 2016

Vrnjačka Banja, 26 -30. septembar 2016. - Nacionalni komitet CIRED Srbije (CIRED Srbija) u saradnji sa nacionalnim komitetima CIRED Crne Gore, Rumunije, i drugim komitetima, kompanijama i stručnjacima iz ostalih zemalja regiona organizovao je 10. jubilarno savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije, sa regionalnim učešćem.
U sredu, 28.09.2016. Minel Trafo d.o.o. Mladenovac je predstavio svoju poslovnu prezentaciju.
Direktor Minel Trafo d.o.o. Aleksandar Bogavac sa saradnicima
Pored poslovne prezentacije Minel Trafo je bio izlagač (svoj štand) za 10. jubilarno Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije CIRED 2016. – Veliki Sponzor 
Broj komercijalnih učesnika ove godine dostigao je rekordni broj od čak 59 firmi. Takođe, sa 114 učesnika iz inostranstva.
Pokrovitelj: CIRED - Međunarodna konferencija za elektrodistribuciju (Congrès International des Réseaux Electriques de Distribution, franc.) je vodeći forum za susrete međunarodne elektrodistributivne zajednice. Svrha CIRED-a je da radi na povećanju poslovnih sposobnosti, veština i znanja onih koji učestvuju u aktivnostima CIRED-a.
Minel Trafo d.o.o. Mladenovac  je dao svoj doprinos konferenciji i izložbi gde su predstavljena najnovija dostignuća i najbolje prakse u tehnologiji i upravljanju tehničkom stranom elektrodistibucije