• Minel Trafo d.o.o. Mladenovac
  • Minel Trafo d.o.o. Mladenovac

O nama - Minel Trafo

Pročitajte više »
Minel Trafo d.o.o. Mladenovac
Minel Trafo osnovan je 17.05.1958. godine.  Stalnim praćenjem tehničkih dostignuća iz oblasti proizvodnje distributivnih transformatora u svetu, fabrika izlazi na međunarodno tržište i značajno iz godine u godinu povećava svoju proizvodnju. Modernizacijom procesa proizvodnje, unapređenjem dizajna proizvoda i upotrebom visoko kvalitetnih materijala Minel Trafo je osvojio proizvodnju transformatora visokih perfomansi: niskog nivoa gubitaka i buke, u skladu sa preporukama evropske unije - Eko Dizajna.
 Vrh svoje proizvodnje fabrika doživljava 1980. godine kada proizvodi oko 6000 transformatora. Prolazeći kroz sve faze životnog ciklusa razvoja i raznih oblika privatizacije, sa preko 159.000 proizvedenih transformatora, fabrika i danas opstaje u tržišnoj utakmici sa svim evropskim proizvođačima distributivnih uljnih transformatora, sa tradicijom izvoza u preko 57 zemalja sveta.
 Osnovna delatnost fabrike je projektovanje i proizvodnja distributivnih uljnih transformatora napona do 36 kV i nazivne snage do 4000 kVA. Osim toga, u proizvodnom asortimanu su i specijalne vrste transformatora: regulacioni transformatori, transformatori za uzemljenje, transformatori za konvertore, auto-transformatori, suvi transformatori, sve vrsta prigušnica, transformatori sa Petersonovom prigušnicom.
 Minel Trafo d.o.o Mladenovac je vlasnik licence za tehnologiju proizvodnje posebnog tipa transformatora sa motanim jezgrom-Shingle Core Trafo®.
 Proizvodnja svih elektro sklopova transformatora obavlja se u samom preduzeću. Izrada magnetnog kola (uzdužno rasecanje trafo-lima i poprečno sečenje trafo-lima po metodi step-lap) obavlja se na mašini marke GEORG. Izrada namotaja visokog i niskog napona izvodi se na mašinama STOLLBERG. Sušenje i vakuumiranje transformatora vrši se u 3 sušare ukupne zapremine 140 m3.
Pored razrađenih procedura međufazne kontrole, preduzeće poseduje i labaratoriju u kojoj se obavljaju završna ispitivanja transformatora.
 Minel Trafo d.o.o. Mladenovac
Pročitajte više »