• Minel Trafo d.o.o. Mladenovac
  • Minel Trafo d.o.o. Mladenovac

Tehničke karakteristike transformatora

Pročitajte više »
ULJNI DISTRIBUTIVNI TRANSFORMATORI SERIJE DkEo
Za naznačene napone 10kV/0.42kV, 50Hz
Nazivna snaga (kVa): 50, 100, 160, 250, 400, 630, 1000
Električne karakteristike za seriju DkEo dimenzija, masa ( kliknite za veći prikaz)

ULJNI DISTRIBUTIVNI TRANSFORMATORI SERIJE DkEo
Za naznačene napone 20kV/0.42kV, 50Hz i 20(10)kV/0.42kV, 50Hz
Nazivna snaga (kVa): 50, 100, 160, 250, 400, 630, 1000
Električne karakteristike za seriju DkEo dimenzija, masa ( kliknite za veći prikaz)

ULJNI DISTRIBUTIVNI TRANSFORMATORI SERIJE BkCo
Za naznačene napone 10kV/0.42kV, 50Hz ( SNIŽENI GUBICI )
Nazivna snaga (kVa): 50, 100, 160, 250, 400, 630, 1000
Električne karakteristike za seriju BkCo, dimenzija, masa ( kliknite za veći prikaz)

ULJNI DISTRIBUTIVNI TRANSFORMATORI SERIJE BkCo
Za naznačene napone 20kV/0.42kV, 50Hz i 20(10)kV/0.42kV, 50Hz ( SNIŽENI GUBICI )
Nazivna snaga (kVa): 50, 100, 160, 250, 400, 630, 1000
Električne karakteristike za seriju BkCo, dimenzija, masa ( kliknite za veći prikaz)
Pročitajte više »